РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

В Силистра Областен информационен център, Регионална библиотека „Партений Павлович” и Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища”провеждат на 25 януари работна среща на тема: „Постигнато и предстоящо по Европейски структурни и инвестиционни фондове“, както и онлайн попълване на библиотечни и читалищни информационни карти за 2017 г....

Преглед ⇒ | 16.01.2018

Народно читалище "Бачо Киро-1943г.", с. Искра, организира благотворителна кампания за Център за деца лишени от родителски грижи с. Малък Преславец - има необходимост от хранителни продукти и дрехи (възрастовата група е от 3 до 14 години). Всеки, който има желание и възможност, може да се включи. За информация на тел: 0889435243 - Нериман Муст...

Преглед ⇒ | 16.01.2018

Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров" Тутракан - най-големите прояви през годинаат в предварителния план: - 2.03.2018 - Тържествен концерт, посветен на 3 март; - 31.03.2018 - "Добруджа" - общинско надиграване на читалищните клубове за народни хора; - 4.2018 - Премиера на пролетна театрална постановка на самодеен театрален състав &...

Преглед ⇒ | 16.01.2018

Село Секулово - община Дулово, област Силистра. Народно читалище НЧ „НЕОФИТ РИЛСКИ - 1942”, е с два големи празника през 2018 г. - Празник на етническия фолклор - на втори юни, и издание на Енигма рок - 8 септември.

Преглед ⇒ | 16.01.2018

· 18 февруари. Село Айдемир, Община Силистра: „Да прогоним злото заедно“ – традиционен празник на кукерите и маските (община Силистра, кметство Айдемир, НЧ „Родолюбие 2006“). · 22 февруари. Град Силистра. XVII-и Национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов” (Община Силистра и Литературно сдружение „Реката и приятели” ...

Преглед ⇒ | 11.01.2018

Общински съвет Ситово прие годишните програми на читалищата в общината за 2018 г., които са в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в общината предложения за дейността им през 2018 г. и са съобразени с Общински план за развитие на Община Ситово през периода 2014-2020. Програмата подпомага годишн...

Преглед ⇒ | 08.01.2018

В навечерието на Нова година в салона на НЧ "Христо Смирненски" - село Ситово, бе проведен годишен концерт с участие на децата от клуб "Родинолюбие" с ръководител Атанаска Ченева, които представиха обичаите бразая, коледари и Сурвакари. Те пяха, благославяха и рецитираха стари коледарски песни от нашия регион. Участие взеха и всички само...

Преглед ⇒ | 04.01.2018

В Гарван къпят царя на коледарите - председателя на НЧ "Д. ЕИв. Полянов" - Веселин Неков. Събитието е навръх Ивановден - в 9 ч. е ритуалът в църквата, час по-късно край чешмата.

Преглед ⇒ | 04.01.2018

ИЗ "Прояви в община Силистра през м. януари 2018 г." 21.01., 10.00 ч., Народните читалища в Община Силистра „Бабинден” – пресъздаване на традиционния български обичай от народните читалища в селата Айдемир, Йорданово, Казимир, Сърпово, Иширково, Бабук, Българка, Смилец, Калипетрово, Срацимир и Сребърна ...

Преглед ⇒ | 04.01.2018

На 22 номври 2017 г. съставите на Читалище "Доростол-1870" поднесоха на силистренската публика празнична програма, посветена на Деня на християнското семейство и Деня на Толерантността.В Празничния концерт взеха участие Смесен хор "Седянка" с диригент Лидия Кулева, групите за стари градски песни - "Златна есен" с худ. ръководи...

Преглед ⇒ | 28.12.2017