РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Дуловци на международна изложба в София
По покана на Институт по етнография и фолклористика с етнографски музей – Българска академия на науките, партньор по проект „Ислямът, това е също нашата история” към Програма „Култура” на Европейската комисия, относно откриване на изложба „От Андалусия до Ориента: среща на цивилизации” на 26 октомври 2017 г. в зала „Универсиада” в София самодейни състави от община Дулово представиха два обичая.

Проектът има за цел да покаже как се развиват културните взаимодействия между Изтока и Запада, да разкрие техните материални и нематериални приноси за всички европейци; западноевропейския поглед върху многовековния обмен и продължаващи взаимодействия с традиции и култури, идващи от Ориента и Средиземноморието.

30.10.2017