РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Идва ред на 23-ия Фестивал на коледарските групи в Силистра
ХХІIl-ият Фестивал на Коледарските групи„Стани нине, господине” ще се проведе на 16.12.2017 г. от 10 ч. в Община Силистра, дни преди Рождество Христово /Коледа/. Във фестивала могат да участват групи от Община Силистра в две категории: обредни групи, изпълняващи ритуала „Посрещане на Коледари у дома” (15 мин.); певчески групи, изпълняващи 3-4 песни, с благословия - времетраене 10 мин.

Групите съобразяват своите изпълнения с характерния за региона обичай/музикален съпровод, речитатив, персонажи, народни носии/и др. Във фестивала могат да участват детски състави. Възрастта на децата – не по-малки от 10 години. Тази година фестивалът ще бъде съпътстван от кулинарна изложба, в която групите участници ще представят и характерните за Бъдни вечер гозби. Жури ще отличи коледарските групи и участниците в кулинарната изложба.
Празникът ще се проведе в салона на Община Силистра. Всяка група получава диплом за участие, а отличените групи - парична награда. Анотация за коледарската група и заявка за участие се подават до 6 декември 2017 г. на адрес: Email: kultura_ss@abv.bg. Отзел "Култура" - Галин Великов – 086/816-287; GSM – 0895/451 962.

07.11.2017