РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Нови успехи на художниците от Зафирово
Успешен старт на школата по изобразително изкуство и керамика през новия творчески сезон 2017/2018. На 8.11.2017 г. по куриер пристигна наградата на Преслав Петров Михайлов - на 10 г. ,от 14-ия Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента” гр. Севлиево. Награждаването на призьорите се е състояло на 3.11.2017 г. в ГХГ „Асен и Илия Петкови” в града организатор.

Конкурсът е дело на МОН, НДД София, Община Севлиево и ЦПЛР - Детски комплекс „Йордан Йовков”. Целта на конкурса е стимулира творческата енергия на децата в областта на изобразителното и приложно изкуство за изявата им, като млади таланти, да представи България, като държава с традиции в отглеждането на земеделски култури и прибирането им. Конкурсът се провежда в три раздела: изобразително и приложно изкуство и литература и в три възрастови групи.

Децата от школата по изобразително изкуство и керамика към НЧ „Христо Ботев – 1901 г.” с. Зафирово участваха със свои произведения в два раздела – изобразително и приложно изкуство и в две възрастови групи: 6-10 и 11-13 г.
За конкурса те изпратиха четири рисунки и четири скулптурни творби. Рисунките бяха сътворени от Весела Цонева 9 г., Кремена Георгиева 8 г., Преслав Петров 10 г. и Свилен Петков 11 г., а скулпторите от Весела Цонева 9 г., Галена Георгиева 10 г., Преслав Петров 10 г. и Свилен Петков 11 г.

Една от скулптурите, а именно на Преслав Петров Михайлов 10 г. бе отличена с първо място в раздел за приложно изкуство в първа възрастова група, за което той получава плакет, грамота и предметна награда.
Като цяло читалището бе удостоено със Специална грамота за участие и отлично представяне, а ръководителката на школата Лорета Станева със сертификат за високи педагогически и художествено-творчески постижения.

09.11.2017