РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Силистренската библиотека представя в София уникален Е-портал
В София Регионална библиотека „Партений Павлович” е поканена да представи иновативната библиотечна услуга „Е-портал за достъп до здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан” пред Национален форум „Библиотеките днес” 2017. Той е посветен на ролята на обществената библиотека за устойчиво развитие на местните общности и подобряване качеството на живот на гражданите. Ще бъде поставен акцент върху потенциала и приноса на библиотеките за постигане целите на ООН за устойчиво развитие, като качествено образование, добро здраве и благополучие, изкореняване на бедността, достойни условия на труд и икономически растеж, устойчиви градове и общности. Национален форум "Библиотеките днес" 2017 е организиран от Фондация "Глобални библиотеки - България" и се провежда под патронажа на Президента на Република България Румен Радев.

Специално участие ще вземат представители на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, САЩ, на Африканската федерация на библиотечните асоциации и институции, на Финландската библиотечна асоциация и на Националната асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки в Румъния.
В рамките на тридневния форум ще бъдат представени резултатите от националното проучване сред библиотеки, общинска администрация и граждани, организирано през 2017 г. от Фондацията. То е в рамките на цялостния преглед на състоянието на обществените библиотеки в България.

09.11.2017