РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

В 4 силистренски читалища представят БГ-председателството на Съвета на ЕС
В Областна администрация Силистра е съставен график за провеждане на всички събития, подчинени на идеята за представяне на БГ-председателството на Съвета на ЕС във връзка с изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България.

Първото от тя, което е едно от четирите в областта, предвидени в народни читалища, вече бе проведено на 1 ноември в НЧ „Христо Ботев“ - град Главиница. Останалите са, както следва: на 21 ноември от 14,30 ч. в НЧ „Н. Вапцаров“ Тутракан; на 22 ноември от 10 ч. в НЧ „Й. Йовков“ Алфатар; на 24 ноември от 15 ч. в НЧ „Бачо Киро“ – село Искра.

В програмата: презентация за Председателството - 1 януари-30 юни 2018, презентация за ефектите от проекти в област Силистра - Областен информационен център Силистра, представяне на местни проекти и инициативи в съответната община, културна програма и др. съпътстващи мероприятия с участие на активни граждани.

14.11.2017