РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

В 4 силистренски читалища бе представено Българското председателство на Съвета на ЕС
В Деня на будителите стартира първото от седемте събития, организирани от Областна администрация Силистра по повод предстоящото българско председателство на Съвета на Европа. Домакин на представянето бе Народно читалище „Христо Ботев“ град Главиница и в него участваха Стоян Бонев – заместник-областен управител, който откри проявата, Елена Томова – главен секретар, която поздрави участниците в срещата за желанието им да се запознаят с факти и данни, свързани с ЕК и СЕ, както и на Сюзан Хасан – заместник-кмет на общината.

На финала домакините от читалището предложиха на аудиторията рецитал със стихове за България, изпълнени от ученици и от учители от местното средно училище. Поднесени бяха венци и цветя пред паметника на Васил Левски, патрон на училището в града.
--
В лекционната зала на Народно читалище „Йордан Йовков“ в град Алфатар бе поредното представяне на Българското председателство на Съвета на ЕС, организирано от Областна администрация Силистра в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България. В него участваха представители на различни социални и възрастови групи.

Главният секретар на ОА Силистра Елена Томова приветства местните хора, приели поканата да станат част от събитията в област Силистра във връзка с ролята, която е отредена на България в периода 1 януари-30 юни 2018 г.

В презентация, представена от Йордан Георгиев – експерт „ВО“ в ОблА Силистра, на аудиторията бяха предложени факти и данни за ротационното председателство, за възможностите на България в икономически, туристически, социален и политически план при реализацията на близо 2 000 събития в София, в други български градове, както и в Брюксел.

Както е известно, в първите шест месеца на следващата година у нас ще гостуват около 30 000 души от различни страни, които ще опознаят България и ще допринесат за нейния имидж на Стария континент.

Чрез презентацията на Областен информационен център, представена от експерта Елена Стоянова, участващите успяха да получат информация за проектите, вече станали факт през първия програмен период.

Деца от ДГ Алфатар показаха уменията си в пресъздаването на песни и танци сред най-малките добруджанци, живеещи в ЕС. Свой поздрав предложиха и самодейци от местното читалище със секретар Ганка Пенчева.
--
В Народно читалище „Н. Й. Вапцаров“ в град Тутракан бе представяно Българското председателство на Съвета на ЕС с участието на областния управител на област Силистра Ивелин Статев, който приветства участниците в срещата; Елена Томова – главен секретар на Областна администрация Силистра, и Петя Василева – зам.-кмет на община Тутракан, която откри форума от името на Общинска администрация в присъствието на представители на кметства и на народни читалища, както и на граждани.

Йордан Георгиев – експерт за връзки с обществеността в Областна администрация Силистра, представи презентацията, посветена на 10-ата година от членството на България в ЕС, както и на предстоящото председателство. Поздрав поднесе талантливата певица Елица Камбурова, участничка в „X фактор“.

Свои съпътстващи събитието презентации имаха Областен информационен център Силистра чрез своя управител Ани Караджова – за проектите в предходния и в настоящия програмни периоди, както и Васил Тончев от Регионална библиотека „Партений Павлович“ – за уникален проект, представящ на сайта си www.libsilistra.com медицински и транспортни услуги в 4 общини в област Силистра.
---
В една от залите на Народно читалище „Бачо Киро”, село Искра, община Ситово, бе седмото и последно в област Силистра събитие (по едно във всяка община) представяне на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, организирано от Областна администрация Силистра в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България в навечерието на уникалната й роля от 1 януари до 30 юни 2018 г.

Искренската духовна обител е четвъртата по рода си (другите три са НЧ „Христо Ботев” – Главиница, НЧ „Н. Вапцаров” – Тутракан и НЧ „Йордан Йовков” - Алфатар), дала възможност на десетки добруджанци да научат повече за ЕС, както и за 10-те години на страната ни като част от най-голямата на Стария континент организация на страните членки.

Секретар библиотекарят Нериман Мустафа представи участниците в проявата, а кметът на селото Вилдан Мемиш припомни пред аудиторията – представители на различни възрастови и социални групи, вкл. от съседни села като Ситово, Поляна и др., свършеното по проекти с европейски средства в селото.

Главният секретар на Областна администрация Елена Томова въведе присъстващите в темата, а Йордан Георгиев – експерт за връзки с обществеността в Областна администрация Силистра, предложи на участниците информация по най-актуалните и важни въпроси, свързани с българското председателство на Съвета на ЕС – роля, възможности, при5оритети и др.

Както и на други места в областта, Областен информационен център Силистра чрез своя ръководител Ани Караджова също имаше своя презентация, допълваща с конкретни цифри и факти ползите на област Силистра през последните 10 години от европейските проекти в програмен период 2007-2013 г., както и намеренията до този момент в сегашния програмен период – 2014-2020 г.

Васил Тончев от Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра представи уникален проект, в който има информация за медицински и транспортни услуги в област Силистра, от който може да се черпи и информация от линк в сайта на библиотеката - www.libsilistra.com.

Срещата, в която се включиха ученици от местното ОУ и от ПГ по СС в село Ситово, завърши с кратка музикална програма, осигурена от домакините: в нея се представиха с народни песни Тезгюл Юмер – служител в социалната и в образователната сфери, и със съвременни поп изпълнения – тийнейджърката Есра Ерол, ученичка от последния клас на училището, както и четвъртокласници с драматизирана поучителна притча за приятелството.

28.11.2017