РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

ИЗ „ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СИТОВО ПРЕЗ 2018 г.“
Общински съвет Ситово прие годишните програми на читалищата в общината за 2018 г., които са в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в общината предложения за дейността им през 2018 г. и са съобразени с Общински план за развитие на Община Ситово през периода 2014-2020. Програмата подпомага годишното планиране, изпълнение и популяризиране на читалищните дейности, като обогатява Културния календар на Община Ситово за 2018 година.

В Община Ситово съдебно регистрирани са 11 читалища като юридически лица с нестопанска цел, вписани и в Регистъра на народни читалища към Министерство на културата. Това са: НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 1940” с.СИТОВО; НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ 2017” с. СИТОВО; НЧ „БАЧО КИРО” с. ИСКРА; НЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ” с. ДОБРОТИЦА; НЧ „СТЕФАН КАРАДЖА” с. ЛЮБЕН; НЧ „ПЕЙО ЯВОРОВ“ с. СЛАТИНА; НЧ „СТЕФАН КАРАДЖА” с. БОСНА; НЧ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” с. ПОПИНА; НЧ „ЗОРА“ с. НОВА ПОПИНА; НЧ „СВОБОДА” с. ПОЛЯНА; НЧ „ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОЛЯНОВ” с. ГАРВАН.

В най-общ план дейностите: патронни празници на читалищата, повечето от които носят имената на знаменити българи – патриоти и творци; в календара са събития, свързани с Коледа (коледари), Сурваки, Великден, Бабинден, Трифон Зарезан, Заговезни (кукеровден); Цветница, Лазаровден и Гергьовден; 1 март – Баба Марта и Ден на самодееца, 3 март – Ден на Освобождението (140 години Санстефански мирен договор между Османската и Руската империи), 8 март – Международен ден на жената, 27 март – Международен ден на театъра, Първа пролет, 1 април – Ден на хумора и шегата.

И още: 9 май – Ден на Победата и Ден на Европа, 24 май – ден на културата и на писмеността; Еньовден (м. юни), 1 октомври – възвръщане на Южна Добруджа, Ден на музиката и Ден на поезията, 1 ноември – Ден на народните будители; националните празници през м. септември – Ден на Независимостта (110 г.) и Ден на Съединението; празници от календара на различните религии и етнически и социални групи, сред които и професионални празници като 1 май – Ден на международната работническа солидарност, 1 юни – Международен ден на детето.
Провеждат се и празници, посветени на река Дунав – Попина, Гарван, както и на фолклора: в Ситово – Фестивал на мъжките певчески групи, Общински фестивал „Песни и танци от Добруджа“; традиционни събори в селата Искра и Босна; празниците „Житената питка” в Ситово и Ден на хляба и първа жътва в Гарван, и др. В тези дейности се включват местните библиотеки, заедно с пенсионерските клубове, както и училищата – в Ситово (ОУ и ПГСС), Добротица и Искра (ОУ), вкл. и дарителски кампании.
„България и Европейският съюз“ (връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС – 1 януари-30 юни 2018 г.), „Тайните на бабината ракла”, „Зима край огнището”, „Читалището – храм на българския дух”, Седмица на детската книга и изкуството за деца, Седмица на гората, „Национална библиотечна седмица“, Маратон на четенето, „Да открием света на незрящите” – занимателни тематични игри; „Телевизионни пародии” – миниатюри в екрана и др.

В календара на различните читалища са намерили място и атрактивни идеи като: състезание с охлюви, „Празник на тиквата“ , ритуално къпане на царя на коледарската група в Гарван, фотоизложба в Ситово, провеждане на мероприятия за европейски ден на птиците, рисунка на асфалт и рисунка на блоков лист, карнавал, лятна детска занималня „Ваканция, здравей!”, състезание „Кривописаници, правописаници“, „Зима край огнището” с представяне на традиционни ястия,
Правят впечатления намеренията да бъдат отбелязани различни годишнини: 545 г. от рождението на Николай Коперник, 195 г. от рождението на Найден Геров, 120 г. от рождението на Христо Смирненски, 120 г. от рождението на Димитър Талев, 105 г.от рождението Асен Босев, 185 г. от рождението на Добри Войников, 170 г. от рождението на Христо Ботев, 125 г. от рождението на Елисавета Багряна, 95 г. от рождението на Радой Ралин,190 г. от рождението на Христо Г. Данов; 115 г. от рождението на Джон (Винсънт) Атанасов,145 г. от гибелта на Васил Левски, 155 г. от първото честване на празника на светите братя Кирил и Методий, 95 г. от смъртта на Александър Стамболийски, 60 г. от смъртта на Ран Босилек (Генчо Негенцов), 165 г. от смъртта на Захари Зограф, 105 г. от началото на Втората балканска (Междусъюзническа) война, 140 г. от създаване на с. Ялъ Чатълджа и 105 г. от преименуването му в с. Поляна, 150 г. от преминаването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през Дунава.

08.01.2018