РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Културен календар на НЧ Ведрина Алфатар
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЕДРИНА-1948г.”
гр.Алфатар, ул.”Александър Стамболийски” №25

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА
М.ЯНУАРИ
21 януари – Бабинден

М.ФЕВРУАРИ
14 февруари – Трифон зарезан
19 февруари - отбелазване на годишнина от обесването на Апостола на свободата Васил Левски
Рожден ден на КНХ "Ведрина" - 4 години
17 февруари - Празник на кукерите - обикаляне по улиците
19-20 февруари - участие кукерски група „Каракуши“ в международния фестивал в с. Бранещи, Румъния


М.МАРТ
01 март - Ден на самодееца, Изложба на мартеници
03 март - Национален празник на Република България
8-ми март – Празник на жените
20 - 22 март - Пролетни празненства, посрещане на първа пролет.
24 март - Благотворителен концерт по повод 70 год. на читалището

М.АПРИЛ
07 април - Ден на здравния работник
08 април - Ден на ромите от общината
23 април - Лазаровден - Лазарки по домовете
29 април - Международен ден на танца - обмяна на опит с КНХ "Дръстър" гр.Силистра
29 - 30 април - Великденска изложба

М.МАЙ
24 май – Празник на българската писменост и култура
Алфатарски багри
Участие на колективите в събора "Край чешмата под върбата" с.Кайнарджа, "Сребърна пее и се смее"
Участие на клуба на гълъбаря в пролетни изложения.
Участие на КНХ "Ведрина" в VІ хоротека с. Бранище.

М. ЮНИ
01 юни – Дан на детето
24 юни – Еньовден
„Алеково пее”
Участие в празника на зетьовите в Етрополе


М.ЮЛИ
Участие в националния фолклорен събор "Лудогорие" гр.Разград

М. АВГУСТ
2 август – Ден на младите хора
28 август – Ден на туризма
Участие на клуб "Преселка" в събора в с.Върбино
Участие в Националния фестивал на носията 2018 с. Жеравна.
М. СЕПТЕМВРИ
6 септември – Съединението на България
22 септември – отбелязване обявяването на Независимостта на България
Участие на КНх "Ведрина" в Националния фестивал "Море от ритми" гр.Балчик

М.ОКТОМВРИ
01 октомври - Ден на възрастните хора
Участие на клуба на гълъбаря в есенни изложения
Тематична изложба - 78 годишнина от преселването на българи от Румъния

М.НОЕМВРИ
01ноември – „Ден на народните будители”
21 ноември - „Ден на християнското семейство”

М. ДЕКЕМВРИ
24 декември – „Бъдни вечер”
25 декември – Коледа
Коледен бал
Културният календар е приет с Решение № 3, Протокол №6 от 05.11.2017г.

23.01.2018