РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Работна среща на читалищата от област Силистра
По покана на РЕКИЦ - Силистра, Областен информационен център - Силистра участва в работна среща с представители на читалищата от област Силистра. Експертите представиха обобщена справка на финансираните проекти в областта за периода 2014-2020 по Оперативните програми, както и възможностите за кандидатстване през 2018 г.

На срещата бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с дейността на читалищата и попълване на техните информационна карти. Експерти от НАП им представиха информация относно ежегодните справки, които трябва да подават и необходимостта от квалифициран електронен подпис (КЕП).

Директорът на Регионална библиотека "Партений Павлович", г-жа Даниела Недялкова, представи библиотечния портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан, чиято цел е да повиши обществената осведоменост в областта на здравните услуги и транспорта в регион Силистра, както и да развива капацитета и затвърждава потенциала на обществените библиотеки в Силистра, Тутракан и Дулово като ресурсни и обществено ангажирани центрове, и активни участници в живота на съответната община и на област Силистра.

25.01.2018