РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

НЧ"Родолюбие" Айдемир с поздрави за 8 март в различни институции
Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените. Започнал само като политическо събитие, празникът постепенно става част от културата на много страни.

В някои от тях денят губи политическата си окраска и става просто повод за мъжете да изразят своята симпатия и внимание към жените около тях. В България денят се празнува и като ден на майката!

Ние от Народно читалище “Родолюбие-2006”, поднесохме жест на внимание на различни институции в село Айдемир. С празнична кошница пълна с цветя и картичка с пожелания поднесохме нашите пожелания към дамите в кметство Айдемир, Детска градина “Мир” - филиал Айдемир и кв. Деленки, Детската ясла в квартал Деленки, Пощенските подразделения на територията на селото, здравните кабинети на личните доктори и на края нашата инициатива завърши в администрацията на фирма “Тукай”.

Навсякъде бяхме по срещани от много усмивки и лъчезарни дами, обещахме им това да се превърне в традиция за следващи години.

08.03.2018