РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Кукерски игри на фестивал в с. Варненци
С участието на 8 групи Община Тутракан и кметство село Варненци (150 кукери са представители на местни народни читалища) организираха за 4-ти път Събор на маскарадните игри "Добруджански кукери 2018", който е част от Областен културен календар.

Проявата ще бъде журирана с участието на Йордан Касабов - д-р по етнология от Силистра, автор на много книги, сред които и "Богомилите - вечни и живи. Пратеници от древността", както и на още известни местни фолклористи. В журито също: Йордан Филипов - фолклорист от Силистра, Петя Князова-Василева – зам.-кмет на Община Тутракан, и Снежана Михайлова – кмет на село Варненци.

Наградите: Айдемир – Специалната награда на кмета на с. Варненци; Калипетрово – Специална награда за „Обредност и култова игра”; Варненци – Награда за „Цялостно представяне и автентичен костюм”; Алфатар – Награда за „Ритуалност в кукерския обред”; Добрина – награда за „Традиционализъм и колоритност”; Кайнарджа – Награда за „Опазване на традициите в кукерската игра”; Белица – Награда за „Най-добра маскарадна игра”; Старо село – Награда за „Приемственост в кукерската игра”.

Организатори на събитието са Община Тутракан, Кметство с. Варненци и НЧ „Светлина - 1904” – с. Варненци.Отделно имаше награди и за индивидуално представяне, предимно на деца и подрастващи.

12.03.2018