РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Представители на 22 читалища от община Силистра на среща с кмета д-р Найденов
Двадесет и две силистренски читалища развиват своята родолюбива самодейност на територията на община Силистра. Техни представители се срещнаха с кмета на общината д-р Юлиян Найденов, с Денка Михайлова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ и с експерти от отдел „Култура“, за да се поздравят за изминалите празници и да обсъдят предстоящи събития, част от културния календар.

Наред с поздравите по повод успехите на читалищата кметът благодари на всички организатори на фестивали, на организираните дни по повод традиционни и национални български празници, подчертавайки: „Българските читалища са непреходните средища за родолюбие. В последните години в силистренска община читалищната дейност не само се разраства, но и се обогатява с изяви за всеки повод в Културния календар. Това предава на поколенията моралните и етични ценности на народа ни“.

Читалищните дейци бяха уведомени, че в момента тече конкурс за лого на Биосферен парк „Сребърна“, което ще се използва за информационни кампании и популяризиране на Сребърна.Срещата премина в работен вариант във връзка с организационни задачи по реализацията на традиционния читалищен преглед „Пролетни игри и песни“, който се провежда всяка година.

13.03.2018