РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Библиотекари от 5 общини участваха в обучение за интернет
В Регионална библиотека "Партений Павлович" бе проведено обучение по медийна грамотност с участието на лектора Жюстин Томс, преподавател в Нов български университет, и световно признат експерт по безопасен интернет.

То стана факт с финансовата подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки-България” и на Министерство на културата.

Участваха библиотекари от регионалната библиотека и представители на библиотечната колегия от НЧ "Димитър Полянов - 1870", с. Гарван (община Ситово), НЧ "Светлина - 1906", с. Смилец, (община Силистра), НЧ "Христо Ботев - 1948", НЧ "Неофит Рилски - 1942", с. Чернолик (община Дулово), НЧ "Христо Ботев - 1901", с. Зафирово, (община Главиница), НЧ "Искра - Цар Самуил - 1928", с. Цар Самуил (община Тутракан).

Анализирани са теми за медийната консумация в България и по света, спецификите на онлайн пространството и онлайн медиите, фалшиви новини и етичност в социалните мрежи.

Практическите уеб занимания за разширената реалност и изкуствения интелект бяха разгледани и в контекста на значението на библиотеките в новия технологичен свят.

07.06.2018