РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

„Танцът на българина” в Калипетрово е най-новият национален фестивал

30 юни 2018 г. Открита сцена в центъра на село Калипетрово - прощъпулник на Национален танцов фестивал „Танцът на българина“ , част от Областен културен календар Силистра. Начало 12 ч. Организатори: Община Силистра, НЧ „Пробуда “ и Школа за народни танци и хора „ Калипетровци “ .

ЦЕЛ НА ФЕСТИВАЛА:
• Да популяризира танцовия фолклор на България.
• Да утвърди присъствието на фолклорното танцово изкуство в съвременния живот и да предоставя възможност на многобройните колективи за изява.
• Да насърчава приемствеността на традициите между поколенията.

Във фестивала могат да участват: - Фолклорни ансамбли; - Формации и клубове, занимаващи се непрофесионално с народни танци и хора;

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
• Участниците във фестивала „Танцът на българина” могат да представят от 1 до 3 танца/хора, като едното от изпълненията задължително трябва да е от фолклорната област, от която са участниците. Общата продължителност на представянето да е между 10 – 15 минути.
• Танците/хората могат да бъдат представени с или без музикален съпровод

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА И ЗАЯВКИ: 0892 492 442 – ЧУДОМИР ВАЛЕРИЕВ
12.06.2018

12.06.2018