РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Ръководството на читалището в Зафирово награди най-добрите си художници
На 24.06.2018 г. ръководството на Н "Христо Ботев" - село Зафирово, община Главиница, заведе децата от Школа по изобразително изкуство и керамика на творческа почивка в гр. Балчик. По случай приключването на творческия сезон децата бяха поздравени от председателката на читалището Калинка Василева, която им връчи медали и цветни грамоти от техните участия в конкурси през творческия сезон.

Децата посетиха Ботаническата градина и двореца, след което имаха възможността да се полюбуват на морските вълни. Всички деца участвали в школата бяха почерпени с обяд. Ръководството на читалището благодари за успешния творчески сезон и пожелава на децата и тяхната ръководителка Лорета Станева здраве, благоденствие , весели игри през ваканцията и нови успехи през новия творчески сезон.

27.06.2018