РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Варна кани на ХХІІІ Национален фестивал „Листопад на спомените 2018”

Мото: „От миналото, в настоящето, за бъдещето!”
19,20 и 21 октомври 2018г.
Място:Зала „Конгресна” на Дворец на културата и спорта, ВАРНА
С Т А Т У Т

Националният фестивал "Листопад на спомените- Варна, 2018" се организира от Община Варна, Областен и Общински съвет на „ Съюз на пенсионерите- 2004”, Варна , Фондация „Листопад на спомените, Варна”, в-к „Пенсионери”, София.
Фондация „Листопад на спомените Варна”развива и утвърждава културните традиции, духовните ценности на българския народ. Подпомага организационното и финансово провеждането на едноименния фестивал, като набира средства чрез проекти, дарения и спомоществователи.
Фондацията се ръководи от Управителен съвет с Председател и Зам.председател
Фондация „Листопад на спомените, Варна” като главен организатор на фестивала се подпомага от Организационен комитет и Оперативно бюро, които имат преди всичко технически и организационни функции.
Съпътстваща проява на фестивала е изложбата на Задругата на майсторите на народните
занаяти

РЕГЛАМЕНТ
Фестивалът се провежда ежегодно през месец октомври и има за цел да представя и популяризира творческите изяви на колективи и индивидуални изпълнители в различни жанрове изкуства. Изпълнителите, които са на пенсионна възраст или над 55 и повече години могат да се представят и от различни ведомства и организации.
Във фестивала участват непрофесионални състави и изпълнители.
Изпълненията се оценяват от жури. В края на фестивала , изпълнителите получават награди.
Фестивалът организира издаването на поетичен сборник „Листопад на спомените” с участието на автори на 55 и повече години. Специално жури определя награди на най- изявените автори. Премиерата на сборника се провежда в дните на провеждания фестивал
Фестивалът се провежда в рамките на три дена в шест категории:
Първа категория - Градски и популярни песни .
Първа група- Вокални формации, камерни състави/Дуо, трио, квартет и др./ и индивидуални изпълнители на стари градски, популярни песни.Вокалните формации изпълняват две песни по 4 мин или с общо времетраене от 8 мин. Камерните и индивидуални изпълнители се явяват с едно изпълнение до 4 мин.
Втора група- Вокални формации, камерни състави/Дуо, трио, квартет и др./ и индивидуални изпълнители на естрадна музика/ поп, джаз/. Вокалните формации изпълняват две песни по 4 мин или с общо времетраене до 8 мин. Индивидуалните изпълнители се явяват с едно изпълнение до 4 мин. Камерните състави изпълняват две песни по 4 мин или с общо времетраене от 8 мин
Трета група - Инструментални формации и индивидуални изпълнители на забавна музика до 8 мин.
Втора категория - Автентичен фолклор
Първа група - Вокални формации и индивидуални изпълнители на автентичен фолклор -
Вокалните формации изпълняват две песни по 4 мин или с програма с общо времетраене до 8 мин. Индивидуални изпълнители се явяват с едно изпълнение до 4 мин
Втора група - Състави за изпълнение на автентична фолклорна, инструментална музика до 8 мин.
Трета група - Индивидуалните изпълнители, инструменталисти и певци се явяват с по едно изпълнение до 4 мин.
Четвърта група –Обичаи с програма до 10 мин.
Трета категория-Обработен фолклор
Първа група- Ансамбли, хорове за обработен фолклор-акапела или със съпровод/ на живо или със синбек/ - изпълнение на 2 песни с общо времетраене до 8 мин. Ансамблите могат да се представят с програма до 15 мин.
Втора група- Формации за обработена, инструментална музика - изпълнение с общо времетраене до 8 мин.
Трета група- Индивидуални изпълнители-певци и инструменталисти за обработен фолклор . Представянето е с едно изпълнение до 4 мин.
Четвърта категория-Класическо и школувано пеене
Първа група - Хорове и вокални групи за школувано пеене-/акапела или със съпровод/ - 2 или 3 песни с общо времетраене до 10 мин.
Втора група - Православни песнопения и духовни песни -/акапела или със съпровод/ - 2 или 3 песни с общо времетраене до 10 мин.
Трета група - Индивидуални изпълнители и камерни състави за школувано пеене/дуо, трио, квартет/ .Изпълненията са до 8 мин.
Четвърта група - Вокални групи и хорове за патриотични песни с общо времетраене до 10 мин.
Пета категория- Авторски песни от всички категории- Представя се едно изпълнение до 4 мин.
Шеста категория - Художествено слово
Първа група - Рецитали на индивидуални изпълнители или състави по авторски произведения до 8 мин.
Втора група-Изпълнение на хумор и сатира с времетраене до 8 мин.
Трета група-Индивидуални изпълнения –рецитал с времетраене до 6 мин.
Заб.При тази категория може да се използват всякакви музикални и светлинни ефекти.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
1.Във фестивала участват само непрофесионални състави и индивидуални изпълнители на 55 и повече години. В колективите се допускат до двама или трима души, които са на по-малко от 55 години.
2.Един състав може да участва само в една категория или жанр, но може да излъчи и едно индивидуално изпълнение или едно изпълнение като дует, трио, или квартет и др. Изключения правят хоровете за школувано пеене ,които могат да се явяват и в групата Православни песнопения и духовна музика.
3.Участниците във фестивала осигуряват сами музикалния съпровод (на живо или на синбек).
4.Изпълнения на плейбек не се допускат.
5. Музикалните програми на участниците могат да бъдат придружени с танцови изпълнения.
6.Колектив ,носител на Голямата награда „Златен лист” няма право на участие във фестивала в три поредни години. Получава покана за участие в откриването на следващия фестивал.
7.Членовете на Управителния съвет на Фондация „Листопад на спомените,Варна” нямат право на участие във фестивала.
8.Изпълненията се оценяват от жури от специалисти, според музикално-художествените качества на изпълнителите , сценичното присъствие,визия и костюми.
9. Разходите за пътни, дневни , нощувки и храна са за сметка на участниците.
10.Участниците във фестивала не заплащат такси за участие.
11.Подреждането на колективите по категории и групи става по усмотрение на организаторите.
12. Изготвената програма съобразно подадените заявки не се променя.
13.Изпълнителите получават награди на гала-концерта на 21 октомври както следва: Голяма награда “Златен лист” се връчва на един колектив/изпълнител независимо от кой жанр е/ За всяка една категория е определена по една Голяма награда „Сребърен лист” . Всяка група от съответната категория получила първа, втора и трета награда и се удостоява с диплом и малък „Сребърен лист” . Всички изпълнители получават грамота за участие във фестивала.
Регламентът допуска връчване на награди и от други ведомства, организации и фирми.
14.В Гала концерта се канят за участие наградените с Голямата награда „Златен лист”, 6-те големи сребърни приза, и 6 малки сребърни приза.
15.В края на всеки ден, журито определя кой колектив ще участва в Гала концерта.
16.Фестивалната програма се изготвя съобразно записаните състави и желанието на участниците за явяване в исканата от тях дата. Предвижданията за концертните прояви са следните:
Първи ден-
първи концерт- 10:00 -13:00 ч. /от 13:00 до 14:00 ч. почивка/
Втори концерт – 14:00 -16:30 ч. /16:30 -17:00 ч. почивка/
Откриване на изложбата на Задругата на майсторите на народните занаяти – 16:30 ч.
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ на фестивала – 17:00 ч.
Трети концерт- 17:20 – 20:00 ч.
Втори ден-
първи концерт – 10:00 -13:00 ч. /от 13:00 до 14:00 ч. почивка/
Втори концерт –14:00 -16:30 ч. /16:30 -17:00 ч. почивка/
Трети концерт- 17:00-20:00 ч.
Трети ден
концерт- 10:00 -13:00 ч.
Заседание на журито-13:30 ч.
Премиера на стихосбирката „Листопад на спомените” и награждаване на отличените автори – 14:30 ч.
ГАЛА КОНЦЕРТ И ЗАКРИВАНЕ на фестивала. Връчване на наградите- 17:00-20:00ч.
17.Записванията за участие става по заявката на фестивала с талон-заявка на фестивала или с изпратен в свободен текст репертоар и пълни данни за колектива/изпълнителя. Заявката следва да съдържа :1. Име на състава/изпълнителя. 2. Организация / ведомство. 3.Адрес, телефон за връзка. 4.Художествен ръководител, телефон, имейл 5. Участие в категория/за участниците с автентичен или обработен фолклор да се определи точно категорията/ 6.Репертоар- текст, музика, 7.Брой на изпълнителите. За участие с авторска песен се изписва заглавие, текст, музика и име на изпълнителя. 8.За участието на колективи с обичаи да се изпрати описание на обичая в няколко изречения. 9.Да се отбележи предпочитана дата за явяване. 10.Информация за датата и часа на пристигане и отпътуване. 11.Желание за настаняване в запазената от организаторите база.
Заявки по телефона не се приемат.
Краен срок за записванията е 15 септември.Организаторите допускат по изключение някои записвания, но до попълване на лимита.
Настаняването за нощувка не е задължение на организаторите на фестивала, но те съдействат на желаещите изпълнители за настаняване по възможност в рамките на града и курортните комплекси.
Заявките се изпращат на адрес : Варна 9020, кв.Възраждане, бл.73, вх.Г, ет.2, ап.35 за Стефка Делина, тел.0878906978, st_delina@abv.bg, Гергана Стоянова –тел. 0887055586 gergana_dari@abv.bg и за поетичния сборник пощенски адрес; Варна 9020, ул.”Евлоги Георгиев”,бл.23, вх.Б, ап.92 - за Данка Ат.Стоянова, email: danistoianova@mail.bg, тел. 0897898965.
Председател на Фондация „Листопад на спомените” – доц.д-р Геновева Михова
Зам.председател на Фондация „Листопад на спомените” и Председател на Организационен комитет – Екатерина Дамянова – 0888/555 483

24.07.2018