РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Учен антрополог посети читалищния музей на комунизма в село Гарван
Музейната сбирка на комунизма към Народно читалище "Д. Полянов" в село Гарван имаше гост в лицето на доктора по културна антропология Светла Казаларска: "Нашата гостенка е главен асистент в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН, хоноруван преподавател в Софийски и Пловдивски университет. Завършва международен туризъм в УНСС, културен туризъм в Университета „Джордж Вашингтон" (Вашингтон, Окръг Колумбия, САЩ). Защитава докторска дисертация през 2011 г. на тема „Памет и история в музея: музеификацията на комунизма в Централна и Източна Европа след 1989 г.". Научните й интереси са в областта на антропологията на колективната памет, културната антропология на постсоциалистическия град, визуалните изследвания, музеологията."

02.08.2018