РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

В Нова Черна очакват заявки за 6-ия фестивал на мамалигата
СТАТУТ на Фестивал Мамалига 2018 г.” в село Нова Черна

Фестивалът.”Мамалига” се провежда за шести пореден път и е част от културния календар на община Тутракан, както и на Областен културен календар. Фестивалът се провежда всяка година в първата събота на месец октомври.Тази година ще се проведе на 6.10.2018г.

Цел на фестивала: да съхранява и популяризира народния фолклор чрез песен, танц, свирни, слово и храна. Да осъществи приемственост между поколенията. Да стимулира издирването, съхраняването и разпространението на автентични обичаи, песни, свирни, игри, рецепти и др. характерни за населените места от различните фолклорни области. Да насърчава участието на творчески колективи и изпълнители на автентичен и обработен фолклор в събитието. Да се утвърди като значимо събитие в културния календар на община Тутракан, страната и извън пределите на България. Фестивалът цели да стимулира контактите между изпълнители, творци, спонсори и дарители.

Условия за участие:

1. Неконкурсна част: Във фестивала могат да вземат участие фолклорни колективи, представящи народни традиции и обичаи, певчески и инструментални групи, танцови школи и клубове за народни хора, фолклорни ансамбли, индивидуални изпълнители и др. формации от страната и чужбина.


2.Регламент за участие:

Групи, представящи народни традиции и обичаи - в рамките на 10 мин. Фолклорни певчески и инструментални групи - в рамките на 6 мин. Танцови школи и клубове за народни хора - 8 мин.
Ансамбли - в рамките на 15 мин. Индивидуални изпълнители - в рамките на 4 мин. Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо или синбек на CD или флаш памет. Организаторите си запазват правото за промени във времетраенето на изявите, в зависимост от броя на заявките.

Конкурсна част:

Конкурс 1:

Приготвяне на мамалига. Право на участие имат майстори любители в приготвянето на мамалига/качамак/

1.Регламент на конкурса: мамалигата се приготвя на място;
- на огнище с пиростия или триножник; в чувен; бърка се с факалец /дървена лъжица/; поднася се, както са го консумирали нашите баби и дядовци.

2.Критерии за оценка: техника на приготвяне на мамалигата; рязане на мамалигата; вкусови качества; начин на предлагане на готовото ястие; етновизия на целия процес /от приготвянето до поднасянето/.

Домакините осигуряват шатри на участниците в конкурса, компетентно жури от майстор-готвачи ще оценяват и дегустират ястията. Грамота и плакет за участие. Класиране 1,2,3 място.

Конкурс 2: Надиграване с право на участие за школи и клубове, изучаващи български фолклорни танци и хора.

1.Регламент на конкурса: участниците да са любители, без ограничения във възрастта; облеклото на участниците е по преценка на ръководителите на групи; музиката, с която групите ще се явяват, трябва да е предадена 30 мин. преди започване на конкурса; групите изпълняват две хора - автентично хоро по избор на групата до 3 мин и хореографска разработка на хоро по избор.

2.Критерии за оценка на автентично хоро:
- автентичност на хорото;
- стил и характер на хорото;
- артистичност на изпълнението.

3.Критерии за оценка на разработката: обработка и композиция на хорото; техника на изпълнение; артистичност на изпълнението.

Домакините осигуряват компетентно жури за оценяване на групите. Грамота и плакет за участие. Класиране 1, 2, 3 място

Организатор на събитието е НЧ „Васил Йорданов-1942г.” с. Нова Черна, с подкрепата на община Тутракан и кметство Нова Черна.
Място на провеждане : Площада пред читалището.
Всички разходи по транспорт и пребиваването са за сметка на участниците.
Заявки за участие се приемат до 23.09.2018г .включително.
Регистрация на участниците 30 минути преди изява на сцената.
Официално откриване 10.00ч.

Забележка: Организаторите си запазват правото да видео филмират и фото заснемат изпълненията във фестивала, като същите няма да бъдат използвани за накърняване по какъвто и да е било начин на участващите формации.

Контакти:

п.к. 7645, с.Нова Черна, ул. ”Черно море” 26, община Тутракан
област Силистра, НЧ „Васил Йорданов -1942 г.”, Телефон за връзка: 0888448630 - Валентина Георгиева - секретар
0885204571-Тодорка Владимирова –председател ЧН
e-mail : chitalishte_nova_cherna@abv.bg


09.08.2018