РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Силистренският хор "Седянка" на коледно-новогодишен фестивал в Хасково
Официално станаха известни участниците в III-ия национален фестивал на коледната и новогодишната песен в Хасково - 14-16 декември т.г., като сред утвърдените е Смесен хор "Седянка" при НЧ "Доростол" Силистра, в компанията на Смесен хор "Железни струни" - Разград (б.а.-той гостува в 12-ото издание на Събора на хоровете от крайдунавските страни в Силистра, проведен преди 2 години); Хор на варненските момчета и младежи - Варна; Подготвителен хор към Хорова школа "Стефка Благоева" и Хор на пловдивските момчета към същата школа - Пловдив; Женски хор "Христина Морфова" и Детски филхармоничен хор (и двата са от София) ; Смесен хор "Свиленград" - Свиленград.

13.09.2018