РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

11 читалища от община Силистра в първия Празник на хляба, песента и танца
Празник на хляба, песента и танца. Изложение на хляб и хлебни изделия от народните читалища и фирми от Силистра и Концерт „С магията на българския фолклор”

На 13 септември /четвъртък/ 2018 г. от 16.30 часа на площад „Свобода” започва изложението на хляб и хлебни изделия от народните читалища и фирмите от Силистра. По същото време общинските съветници на Силистра ще раздават рибена чорба.

Участие в изложението са заявили читалищата:
1. Народно читалище „Доростол-1870”, град Силистра
2. Народно читалище НЧ ”Св.св.Кирил и Методий”, град Силистра
3. Народно читалище ”Паисий Хилендарски-2006”, село Айдемир
4. Народно читалище ”Дочо Михайлов-1906”, село Бабук
5. Народно читалище ”Заря-1957”, село Брадвари
6. Народно читалище ”Васил Левски-1941”, село Българка
7. Народно читалище „Христо Ботев 1941-Българка”, село Българка
8. Народно читалище „Димитър Благоев-1930”, село Ветрен
9. Народно читалище „Пробуда-1940”, село Калипетрово
10. Народно читалище „Възраждане-1940”, село Сребърна
11. Народно читалище „Светлина-1906”, село Смилец

13.09.2018