РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Читалището в Старо село бе домакин на инициатива за холокоста
Поредната и предпоследна от петте предвидени срещи в Силистренска област във връзка с провеждане на събитие с мултимедийна презентация, подготвена от Областна администрация Силистра по повод инициатива от Работна програма 2018 от Комуникационната стратегия на Република България за 75-ата година от спасението на българските евреи от холокоста, бе проводена в НЧ „Възраждане“ – село Старо село, община Тутракан.

В нея участваха заместник-областният управител Илиян Великов, който поздрави присъстващите от името на областния управител Ивелин Статев за празника на будителите; кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов и Данаил Николов – председател на ОбС Тутракан. Събитието бе в Деня на будителите – 1 ноември, на който бе посветена и част от програмата.

След 20-минутната презентация, проследила въпроса за холокоста, бе проведена и дискусия с присъстващите, като допълнение по темата направи дългогодишната учителка Атанаска Колева: „За холокоста някои не искат да помнят, други не могат да забравят, но има и такива, които не знаят нищо за него“.

02.11.2018