РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

На Тодоровден - на празник "Невруз" ("Нов ден, нов живот") в Брадвари
ПЕТИ РЕГИОНАЛЕН СЪБОР

НА АЛИАНИТЕ „НЕВРУЗ” В СЕЛО БРАДВАРИ, ОБЩИНА СИЛИСТРА

За пета поредна година в село Брадвари, община Силистра ще бъде отбелязан традиционният пролетен празник на алианите "Невруз". Той ще се проведе на 16 март 2019 г. /събота/ пред НЧ „Заря-1957“ в село Брадвари с начало 11 часа. Проявата се организира от Община Силистра, Кметство село Брадвари, Народно читалище „Заря 1957” - село Брадвари и СНЦ „Джем” – село Брадвари.

В програмата ще участват състави от селата Черник - община Дулово, Севар и Мъдрево – община Кубратq и село Брадвари, както и турският певец на народни песни Ферхат Дурмуш от град Анкара – Турция. Ритуалният танц, известен като сема(х)ще представи Женската фолклорна група при Народно читалище „Заря 1957” - село Брадвари. Детската танцова група „Брадварче“ към читалището в Брадвари и Танцова група „Жетварче“ от град Дулово ще поднесат своя поздрав към всички жители и гости на селото.

През 2009 година ЮНЕСКО включва празника в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, а през следващата година Общото събрание на ООН с резолюция го утвърждава като международен празник. "Невруз" е персийска дума и означава нов ден. Тюркските народи от Средна Азия до Балканите са го чествали от най-стари времена още от преди 7 000 години. Свързан е с пролетта, възкресяването на природата , новото начало, новото раждане.

Различните народи го наричат по различен начин: Невруз, Султан Невруз, меврис, кърклар. Всичките изброени наименования означават едно и също: нов ден, начало на нов живот. Изпълнява се ритуалният танц Семах, в който рамо до рамо участват мъже и жени. Използва се музикалният струнен инструмент саз. В празничните дни мъжете и жените не работят. Част от празника е трапеза

13.03.2019