РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Покана до читалища за участие в Национална селска мрежа
Ванушка Петкова: В качеството ми на Регионален координатор на Национална селска мрежа /НСМ/ Ви изпращам в приложения файл Заявка за членство. На този мейл или на телефон 0888 892 722 съм на разположение за отговор на въпроси. на вниманието им. Ще очаквам попълнените заявки до края на другата седмица - 22.03.2019г. на e-mail: vpetkova@mail.bg.

Най-общо казано НСМ е платформа за среща на интересите и капацитета на членове на мрежата за обсъждане на ефективни и целесъобразни решения за развитието на селските райони.
Би било добре и всяко едно читалище от Област Силистра да е член на Национална селска мрежа. .

Участието в НСМ е отворено и на доброволен принцип и не изисква заплащане на членски или други парични вноски.
То е възможност за ползване на опит и експертни познания от други членове на мрежата. Членовете също така ще имат възможност да получават информация за дейности и инициативи в страната и в страните членки на ЕС; Възможност за обучения и участия в инициативи за обмен на опит; Възможност за достъп до знания и добри практики от страната и други страни членки на ЕС.

Членовете на мрежата могат да подават информация към Мрежата за свои дейности и събития от своя район, които имат отношение към развитието на селските райони и така да привличат внимание и да популяризират своята дейност
Те могат също така да участват в изследвания, анализи, проучвания, семинари, конференции и др. инициативи, свързани с дейността на НСМ.14.03.2019