РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Читалищна проява в Силистра в Ден за будителите
31.10.2019. Зала 101 на Младежки дом Силистра. Бенефис на Вокална група " Ретро" и 80-годишен юбилей на нейния р-л Никола Касабов. По пътя на песента от върха на 80-те" се нарича юбилейният концерт с участието на художествени колективи от Силистра и общината. Посветен бена Деня на народните будители, организиран от НЧ "Доростол". Бяха отличени изявени и любими учители и самодейци: уважаваните учители Мария Добрева Георгиева и Екатерина Иванова Тодорова - номинация от Клуб на учителя пенсионер „Иван Байчев” с председател доц. д-р Илиана Горанова – почетен гражданин на Силистра; Никола Касабов - музикален педагог и ръководител на групите за стари градски песни и шлагери „Интер“ и „Ретро“, както и на много други съставди в мвиналото; Мара Мърова – медицинска сестра и Марийка Стефанова – педагог, Група „Ретро” при НЧ „Доростол – 1870” с председател Маргарита Любомирова /номинация на читалището.

05.11.2019