РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Електронен вариант на стара книга за народни песни от Силистренския край
През далечната 1980 г. в печатната база на Творчески фонд на Съюз на архитектите в България в тираж от 1 000 броя е издадена книгата „Народни песни от Силистренски окръг“ (обработка за народни хорове). В изданието, което е от 163 страници, екип от фолклористи начело със съставител Петър Льондев (1936-2018) – български композитор, педагог, етномузиколог и общественик, е събрал 65 песни.

За детски и женски хорове те са обработени освен от него, още от известни имена като Михаил Букурещлиев, Николай Кауфман, Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Елена Карастоянова, Живка Клинкова и от познатия на силистренци Петър Крумов – дългогодишен главен художествен ръководител на АНПТ „Силистра“, който в момента е към НЧ „Доростол“. Автор на предговора е музикалната фолклористка Елена Стоин (1915-2012), старши научен сътрудник в Института по музикознание при БАН, записала в кариерата си над 10 000 народни песни от цялата страна.

Проверката показа, че няколко екзепляра от книгата има в Регионална библиотека „Партений Павлович” в Силистра, а вероятно и в други библиотеки в страната. Със съдействието на Областна администрация в печатница ТИБО в Силистра книгата като стойностен и ценен уникален фолклорен материал е възстановена в електронен вариант и може да бъде превърната в хартиено издание, за да стане настолна на певци и на ръководители на състави.

06.11.2019