РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Покана за детски фестивал по изкуствата в град Климовичи, Беларус
Република Беларус. МОГИЛЬОВСКИ ОБЛАСТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ. КЛИМОВИЧКИ РЕГИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ. пл. „50 години Велики октомври“, № 2, 213633, Могильовска област, гр. Климовичи, тел. 7 78 48, 7 78 01, факс (802244) 7 79 52. Имейл: rik@klimovichi.gov.by

Международен детски фестивал по изкуствата „Златната пчела“
XIX. Международен детски фестивал по изкуствата „Златната пчела“ (оттук нататък – „Фестивалът“) ще се проведе от 29 до 31 май 2020 г., в Климовичи, Могильовски регион, Република Беларус.

Организатори на фестивала са Министерство на културата на Република Беларус, Могильовски областен изпълнителен комитет, Климовички регионален изпълнителен комитет.
Целта на фестивала е да популяризира творчеството на деца и младежи, да открие и подкрепи творчески надарените деца и талантливите младежи в различни сфери на изящното творчество, да запознае с националната култура на държавите, участващи във фестивала, да развие и да подсили международните културни връзки, обмена на творчески опит сред участниците и водачите от различни държави с цел по-нататъшен творчески контакт.

Фестивалът е многонационално празненство на креативността и заема значително място в културния живот на Република Беларус. По време на фестивала вземат участие най-добрите творчески групи и индивидуални изпълнители от 26 държави.

Програмата на фестивала включва състезателни изпълнения на участниците в номинациите, изложби на изкуствата и занаятите, визуални изкуства, концертни изпълнения на участници и гости на фестивала, майсторски класове с членовете на журито в състезанието на фестивала, програми за отдих и забавление за участниците на фестивала.

Разходите по поддръжка на участниците във фестивала (три хранения на ден, настаняване, медицински грижи) се поемат от организаторите на фестивала. Изпращащото учреждение заплаща разходите за транспорт, визи и застрахователни полици на участниците, както и заплаща таксите за кандидатстване.

Кандидатурата, упълномощена чрез печат и подпис на изпращащото учреждение, и приложените материали за участие във фестивала се изпращат до 15 март 2020 г., на имейл адреса на ръководството на фестивала: mogomc@tut.by; телефон за контакти +375 222-75-96-67.

Информацията за фестивала е налична на уебсайта на дирекцията на фестивала: културна институция „Могильовски областен методологичен център за фолклорно изкуство и културна и образователна дейност“, http://www.mogomc.by/ и на уебсайта на Климовичкия регионален изпълнителен комитет: http://klimovichi.gov.by/.

Председател на Климовички регионален изпълнителен комитет,
Съпредседател на организационния комитет

Прокофева Виктория

10.02.2020