РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Читалища в 6 общини са домакини на прояви на ОИЦ Силистра
Областен информационен център Силистра провежда в 6 общини в областта свой рейд от информационна кампания, организирана съвместно с Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ).

По време на изнесените приемни заинтересованите посетители ще получат информация за актуалните възможности при кандидатстване с проекти по оперативните програми и информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти.

Кампанията ще се проведе в периода от 14 юли до 23 юли 2020 г. във всички общини на територията на Силистренска област по следния график:

14.07.2020