РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

За Деня на будителите - в София среща на хореографите от България
Във връзка с Решения на МС и Столична Община относно забрана на организиране на масови прояви, концерти и др. събития правим промяна в провеждането на
20-та Национална среща на хореографите, специалистите в областта на фолклора и ръководителите на МФФ в България, организирана от CIOFF България.
на дата 31.10.2020 г. в Парк Хотел Москва, гр. София

Всички други условия остават непроменени, освен датата.

Моля всички, които са изпратили регистрационни форми да ни информират, ако имат промени.

Моля да предадете поканата и на всички ансамбли в регионите ви, заедно с регистрационната форма.

Моля до 28.10.20 20 г. (сряда) всички да изпратят регистрационните си форми.

Изпращам ви нови Покана и Регистрационна форма.

Уведомете ни за починали колеги през 2020, както и за предстоящи годишнини и чествания през 2021.

Ако имате въпроси, моля звънете ни Йоанна Низамска - 0883 373 622.

Национална секция за България на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства CIOFF – Официален партньор на ЮНЕСКО със статут Акредитиран с председател Емил Павлов, 0879 401 191, info@cioff-bulgaria.com
---

Дневен ред на срещата:

31 Октомври 2020 г.

14:00 ч. Официално откриване.
14:05 ч. Връчване на годишните награди „Златна кобилица” за цялостен принос в опазването и популяризирането на българското нематериално културно
наследство в категориите за личност и институция.


14:45 ч. Семинарна част: 50 г. CIOFF®, 20 г. CIOFF® България,
6-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли 2021-2022 г.
15:30 ч. Представяне на конкурси, фестивали, книги, проекти и др.
15:45 ч. Членство в НС на CIOFF® България и условия за участие в Международни фолклорни фестивали в чужбина.
16:00 ч. Дискусии по горепосочените теми и др.
19:00 ч. Официална вечеря с програма на Фолклорен танцов състав „Пламъче”, с художествен ръководител Ивайло Първанов, представител на България в 6-та Световна ФОЛКЛОРИАДА на CIOFF® 2021.

13.10.2020