РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Поредно събитие от програмата за юбилея на НЧ "Доростол"
Читалище „Доростол-1870” е създадено на 1 септември 1870 г. по идея на народния будител и просветител Сава Илиев Доброполодни. Преминава през бурните години на политически борби след освобождението, изживява две национални катастрофи, както и румънската окупация, когато съществува в нелегалност.

Възобновява дейността се след 1940 г. с възрожденски дух и ентусиазъм, за да работи и до днес – читалището има значим принос за опазване и предаване на българските културни традиции, нематериалното културно наследство и утвърждаване на любителското творчество.

НЧ “Доростол-1870“ е носител на орден „Кирил и Методий“ I степен с Указ от 1962 г. на президиума на Народно събрание, на звание „Образцово” от Върховния читалищен съюз; най-старата актуална иднес формация на читалището - Смесен хор ”Седянка”, носи званието „Представителен”, а преди повече от 30 години на диригента на хора Чавдар Николов е присъдено звание „заслужил артист”; най-многобройаната днес формация - АНПТ”Силистра”, получи "Грамота" на Министерство на културата в мандата на министър проф. Стефан Данаилов през 2006 г. - за принос в развитието и утвърждаването на любителското творчество в България.

През настоящата 2020 г. в историята на читалището вписваме поредица от юбилейни събития: 1 март – откриване на изложба „150 г. Читалище Доростол”; 1 септември - откриване на "Читалищна читалня" с книги, дарени от родолюбиви илистренци; „Празник край брега на река Дунав” в навечерието на 29 юни - Международен ден на р. Дунав - концертна програма на художествените читалищни състави; 1 ноември – паметна среща на читалищни деятели по случай Деня на народните будители; 1 декември – откриване на читалищната библиотека на НЧ“Доростол-1870“.

Маргарита Любомирова - председател на читалището: "Честит да бъде юбилеят на всички читалищни дейци и художествени ръководители, допринасящи да пазим и предаваме на поколенията нашата културна самобитност, традиции и обичаи!"

30.10.2020