РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Кметът на Силистра награди за 1 ноември 4 читалища и дейци от общината
Кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов награди няколко народни читалища за 1 ноември - Ден на народните будители. Поводът - годишнини на духовните обители в сферата на културата и книжнината в общината.

Това е НЧ "Доростол - за 150-ата годишнина юбилейният концерт бе отложен заради ограничителните мерки във връзка с коронавируса, но честването е цяла година с отделна програма, вкл. поднасяне на цветя на основателя на първото читалище Сава Доброплодни, на чието име на 1 декември ще бъде открита възстановената читалищна библиотека.

И още: НЧ "Димитър Благоев" - село Ветрен - 80 г., НЧ "Пробуда" - село Калипетрово - 80 г. (тържеството предстои през м. декември); НЧ "Възраждане" - село Сребърна - 80 г. Както и на учителя и хоров диригент Стоян Чешмеджиев - почетен член на НЧ "Иван Вазов" - село Срацимир.

09.11.2020