РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Читалищни дейци с екоакция по засаждане на дървета в село Айдемир
На 03.01.2021г., в първите дни от дългоочакваната Нова година, по инициатива на г-н Драгомир Димитров и с безвъзмездното дарение от Гората.бг самодейци при НЧ „Родолюбие – 2006“ обединиха усилия и ентусиазъм и засадиха 50 дървета от вид липа на четири терена в с. Айдемир.

Инициативата е съгласувана с кмета на селото г-н Денчо Георгиев, който разпореди местата за залесяване и обеща последваща грижа за новозасадените дървета. На плътна сянка и омаен аромат в бъдеще ще се радват майките с деца, тъй като единия залесен терен е детската площадка до сградата на читалището, а вторият пред двора на ДГ „Мир“.

Самодейците не пропуснаха кв. Деленки. Там също има засадени два терена по улица „Незабравка“ – единият е пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, а вторият пред блок Север №22. Участниците в мероприятието се надяват, че с вниманието и любовта, които са вложили в начинанието ще се развият успешно всички дръвчета.

Ръководството на НЧ „Родолюбие – 2006“ изказва своята благодарност към всички самодейци, включили се в тази благородна инициатива, които не се предадоха пред лошото време и при почти непрекъснат валеж от дъжд отдадоха своя принос и засадиха заплануваните участъци с липови дървета. Пожелаваме на всички добро здраве и непоклатим ентусиазъм за нови инициативи и дейности през 2021-ва година!

http://rodoliubie2006.com/

08.01.2021