РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Читалището в Калипетрово кани за участие в изложба с шевици
НЧ "Пробуда-1940", с. Калипетрово кани сръчните ръкоделки, да покажат своите умения в инициативата "Посланията на шевиците"!
Изработените шевици ще бъдат представени на изложба във фоайето на читалището на 3 март - национален празник на България.

Шевиците ще послужат като награди в предстоящия Кукерски фестивал, а също и в конкурса за млади изпълнители на народни песни от Добруджа "С песните на Васила Вълчева".

Срокът за изпълнение е до края на м. февруари т.г.! Забележка: Материалите ще бъдат закупени от читалището. Желаещите да участва могат да пишат на ел. поща на читалището: kali_probud@abv.bg.

Символиката на знаците е била разбирана още в древността.
Днес чрез научни изследвания се препотвърждава това, което предците ни са знаели и прилагали в ежедневието си.
В тях народът ни е фокусирал национални ценности и знания, обичаи и култура, послания и жизнен опит. Вградени са традициите, свързани със съхранението на рода и живота. Българката носи през вековете знанието за силата на цветовете и символите, за значението на везаната дреха и ръкоделието.

Носенето на дрехи в определен цвят е свързано със стимулиране на различни енергийни центрове и емоции. Отделните елементи на националните ни носии имат своето конкретно предназначение. Например калпакът на мъжете - неговата форма е конусовидна и носенето му е пряко свързано със зареждането с енергия на центъра, разположен на върха на главата - там се намира епифизата – жлезата с вътрешна секреция, която управлява цялото ни тяло.

Поддържането на енергията в тази зона позволява на мъжа да има ясна мисъл и да може да ръководи както своя живот, така и живота на семейството. Жените на главите си носят кърпи, които обикновено са с украшения на челото. Точно там е разположен друг център, свързан с друга жлеза с вътрешна секреция и това е хипофизата. Т.е., при жената чрез елементите на националната носия се стимулира интуицията, която е подвластна на хипофизата.

Шевиците по ризите, литаците, елеците, полите и панталоните, заемат своята символна и защитна роля. Извезването около врата и пазвите на ризите е свързано с предпазването и енергетиката на щитовидната жлеза, минавайки през тимуса и панкреаса. А поясът и пафтите, разположени на кръста, са защитавали зоната, в която според източните вярвания се създава жизнената енергия. Пафтите са интересен елемент от националната ни носия, защото те представляват две противоположно завихрени спирали, които предизвикват ляво и дясно въртящи се информационни полета. В своето обединение те носят защита на утробата на жената и съхраняване на основната й функция, като носителка на новия живот.

Дължината на националната ни носия – задължително под коляното, допълнена от формата с така наречената „А“ линия, също не са случайни. Това е триъгълник с връх отново в кръста на жената, т. е. със съсредоточаване на подхранващия земен енергиен поток точно към съзидателната зона на женското тяло. В женската носия, пъстрата престилка и шарените чорапи завършват цялостната функция на облеклото, докато при мъжете това предназначение изпълняват извезаните с гайтани панталони и навущата, усукани с върви. Дори и в нещо толкова семпло и просто, като начина на усукване на вървите на навущата се вижда разбирането и стремежът към баланс между силите, управляващи миналото и бъдещето, доброто и злото.

Шевиците сами по себе си представляват сложни комбинации от геометрични форми, всяка от които генерира поле. В своята съвкупност, дори бихме могли да ги определим като българските мандали, но докато на Изток мандалата се използва за съсредоточаване на съзнанието върху нея, то в родните ни носии, носейки я, българите я превръщаме в част от полето. По този начин на чисто енергийно ниво „оживяваме“ шевицата и активираме кода, вложен в нея.

Ако навлезем в още по-голяма дълбочина на анализа на шевиците и направим паралел с българската „глаголица“, ще можем да намерим много аналогични форми, да „прочетем“ послания, които предците ни и творците са заложили в тях.
Много важен ритуал в българската традиция е ръкоделието. Българките сами създават облеклото си. Мъдростта им е била дълбока, а познанията всеобхватни. Дори съвременната наука разглежда ръкотворенето като процес, в който жестовете, движенията на ръцете се свързват и въздействат пряко върху съзнанието. Съсредоточаването на погледа и мисълта върху бродираните шевици е било формата не само на релаксация, но и на медитация и е спомагало за балансирането и подсилването на енергията на жената и свързването с нейната изконна същност. Чрез изтъкаването на плата, ушиването и най-вече бродирането, жената е влагала своята енергия във всеки елемент на одеждите.

Създавайки поле и зареждайки с него дрехата, българката е отдавала от своята творческа енергия на мъжа, подсилвайки неговата съзидателна сила и мощ. Влагайки любов и грижа, жената е съсредоточавала вниманието на мъжа си върху нея самата и е запазвала цялата му енергия за семейството.
Всеки елемент на облеклото в българските традиции е свързан с духовното и енергийното, с изначалното и истинското.
Защо те, нашите баби и дядовци, и техните баби и дядовци, и техните предци са влагали толкова любов, време, творчество и енергия в дрехите си? Дрехите ни не са просто плат, скроен и ушит в определена форма. Те са част от това, което сме!

12.01.2021