РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Дуловско читалище осъществи екологична инициатива
Членовете от НЧ „Бялата лястовица – 2018”, гр. Дулово и шестокласниците, съвестни, отговорни и съпричастни към екологичните проблеми в световен мащаб, от СУ „Васил Левски”, гр. Дулово считаме, че не само в Деня на Земята, но и в нашето ежедневие, през останалата част от годината, можем да полагаме грижи за възстановяването на околната среда.

Искаме да споделим с Вас съвместната ни инициатива за необходимостта от разделно събиране на отпадъци чрез събиране и предаване на пластмасови капачки, като средствата от рециклирането им ще бъдат дарени за добри каузи.

Нашето общо мнение е, че всеки човек би трябвало да осъзнае, че рециклирането е един от най-добрите начини да окажем положително влияние на света, в който живеем. То е важно както за околната среда, така и за самите нас като част от живата природа на нашата планета.

Спасението на света зависи от нашите сърца и умове, от нашата любов към природата, от нашата загриженост и отговорност.
Нека отворим сърцата си, за да запазим заедно нашия дом – Земята!

22.04.2021