РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Среща на клуба на литературните творци към отдела за възрастни на библиотеката в НЧ в Тутракан

На 30 май 2021 г. в посетителския център в Рибарската махала се проведе среща на клуба на местните литературни творци към библиотеката в нашето читалище. Един от членовете на клуба Михаил Слободанов запозна участниците със съдържанието на издадените от него книги „Мъжка поезия“ и „Сенокосно време“, стихове, писани от него през различни периоди от живота му, някои преди много години. Престрашава се да ги издаде след известно време, ентусиазиран и впечатлен от представянето на книгата на Маргарита Черникова – друг член на клуба.

Той лично, както и други наши творци прочетоха някои от стихотворенията му. В тяхното съдържание се преплитат личният му живот и виждания, общественият живот в Тутракан, красотата на родната природа и, разбира се, съкровените чувства на обич и признание.

Определена беше и датата за представянето на двете стихосбирки – 18 юни от 17.30 часа в обредния дом на нашия град. Нашите местни поети и писатели споделиха плановете за близко бъдеще – какво творят и кога искат да бъде издадено. Аленка Георгиева прочета най-новите си стихове за пролетта. Николинка Вълкова сподели впечатленията си за създадения филм „Изгубеното знаме“, осъществен по нейни разказ и сценарий.

Обсъдени бяха и някои организационни въпроси, свързани с работата на клуба.

Йорданка Иванова – библиотекар в Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1873“, гр. Тутракан

31.05.2021