РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Нова Черна обяви статута на 9-ия Фестивал на мамалигата - 2 октомври 2021
СТАТУТ на Фестивал „Мамалига 2021 г.” Нова Черна

Общи положения: Фестивалът ”Мамалига” се провежда за девети пореден път и е част от културния календар на община Тутракан. Фестивалът се провежда всяка година в първата събота на месец октомври.Тази година ще се проведе на 2.10.2021г.

Цел на фестивала: Да съхранява и популяризира народния фолклор чрез песен, танц, свирни, слово и храна. Да осъществи приемственост между поколенията. Да стимулира издирването, съхраняването и разпространението на автентични обичаи, песни, свирни, игри, рецепти и др. характерни за населените места от различните фолклорни области. Да насърчава участието на творчески колективи и изпълнители на автентичен и обработен фолклор в събитието. Да се утвърди като значимо събитие в културния календар на община Тутракан, страната и извън пределите на България. Фестивалът цели да стимулира контактите между изпълнители, творци, спонсори и дарители.

Условие за участие: 1. Неконкурсна част: Във фестивала могат да вземат участие фолклорни колективи, представящи народни традиции и обичаи, певчески и инструментални групи, танцови школи и клубове за народни хора, фолклорни ансамбли, индивидуални изпълнители и др.формации от страната и чужбина. 2.Регламент за участие: Групи, представящи народни традиции и обичаи - в рамките на 10 мин. Фолклорни певчески и инструментални групи - в рамките на 6 мин. Танцови школи и клубове за народни хора - 8 мин. Ансамбли - в рамките на 15 мин. Индивидуални изпълнители - в рамките на 4 мин. Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо или симбек на CD или флаш памет. Организаторите си запазват правото за промени във времетраенето на изявите, в зависимост от броя на заявките.

Конкурсна част: Конкурс 1: Приготвяне на мамалига. - право на участие имат майстори - любители в приготвянето на мамалига, наричана още качамак. 1.Регламент на конкурса: - мамалигата се приготвя на място; - на огнище с пиростия или триножник; - в чувен; - бърка се с факалец /дървена лъжица/; - поднася се, както са го консумирали нашите баби и дядовци. 2.Критерии за оценка:- техника на приготвяне на мамалигата;- рязане на мамалигата; - вкусови качества; - начин на предлагане на готовото ястие; - етно-визия на целия процес /от приготвянето до поднасянето/. Домакините осигуряват шатри на участниците в конкурса, компетентно жури от майстор-готвачи ще оценяват и дегустират ястията. Грамота и плакет за участие.

Конкурс 2: Надиграване: - право на участие имат детски школи и клубове изучаващи български фолклорни танци и хора. 1.Регламент на конкурса: - участниците да са любители; - облеклото на участниците е по преценка на ръководителите на групи; - музиката, с която групите ще се явяват, трябва да е предадена 30 мин. преди започване на конкурса; - групите изпълняват две хора; - изпълняване на автентично хоро по избор на групата с времетраене да е 3 мин; - хореографска разработка на хоро по избор. 2.Критерии за оценка на автентично хоро: - автентичност на хорото; - стил и характер на хорото;- артистичност на изпълнението. 3.Критерии за оценка на разработката: - обработка и композиция на хорото; - техника на изпълнение; - артистичност на изпълнението. Домакините осигуряват компетентно жури за оценяване на групите. Грамота и плакет за участие.

Организатор на събитието е НЧ „Васил Йорданов-1942г.” с. Нова Черна, с подкрепата на община Тутракан и кметство Нова Черна. Място на провеждане: площада пред читалището. Всички разходи по транспорт и пребиваването са за сметка на участниците. Заявки за участие се приемат до 20.09.2021г. включително. Регистрация на участниците 30 минути преди изява на сцената. Официално откриване 10 ч. Забележка: Организаторите си запазват правото на видео да филмират и фото заснемат изпълненията във фестивала, като същите няма да бъдат използвани за накърняване по какъвто и да е било начин на участващите формации.

Контакти: община Тутракан, област Силистра, п.к.7645, с.Нова Черна, ул.”Черно море” 26 , НЧ „Васил Йорданов -1942 г.”. Телефон за връзка: 0885204571-Тодорка Владимирова – председател на НЧ, e-mail : chitalishte_nova_cherna@abv.bg.


04.08.2021