РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Силистренската библиотека провежда обучителни практикуми за колегите си от областта
В началото на септември бе първият по рода си за последните 30 години обучителен практикум в читалищна библиотека, съобщи Светомира Вачева (най снимката - най-вляво) от РБ "П. Павлович" Силистра, за което научаваме от ФсБ на най-голямото библиотечно звено в областта.

Благодарение на финансиране от страна на Министерство на културата, специалисти от Регионалната библиотека Силистра и библиотекари от четири читалища обединиха сили в НЧ "Светлина 1906" с. Смилец, за да осъществят проявата.

След кратък лекционен курс по водене на библиотечна документация беше прочистен, пренареден и пресигниран целият фонд на библиотеката. Поставено бе началото на електронна инвентарна книга, съставен беше акт за отчисление и беше изработен план за инвентаризация. И тъй като "сговорна дружина планина повдига", бяха разместени дори стелажите, за да стане библиотечното пространство по-приветливо за посетителите на читалището.

Регионална библиотека изказва огромна благодарност за активното участие на Малина Христова от с. Срацимир, Мюзеян Джефер от с. Брадвари, Ивелина Маринова от с. Професор Иширково и на домакините от с. Смилец. Да се готвят в с. Малък Преславец и в село Голеш, съответно в Главинишка и Кайнарджанска очщини.

15.09.2021