РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Читалището в Тутракан с конкурс, посветен на Никола Вапцаров
Използваме прекрасната атмосфера на днешния празник, за да Ви поканим да вземете участие и разпространите сред Вашата общност.

III Национален конкурс за видеоклип на тема "Съвременна интерпретация на Вапцаров стих" - 2021.

За наша радост миналата година в конкурса се включиха много участници от цялата страна с много стойностни изпълнения. Ще сме щастливи, ако и тази година възможно повече хора от всички възрастови групи се включат.

На участниците се дава изключително свобода на творчество и изява. Крайният срок за изпращаане на любителски видеоклип е 6.12.2021 г.


НЧ "Н.Й. Вапцаров - 1873" Лидия Светославова
/секретар/
гр. Тутракан 7600, пл. Суворов 2
fb: Читалище Тутракан
тел.: 0893 504322


02.11.2021