РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Алтернативно читалище бе създадено в село Попина
Ситовското село Попина е поредното населено място в област Силистра, в което бе създадено още едно читалище с име НЧ "Христо Ботев", различно от сега действащото НЧ "Н. Й. Вапцаров 1940". Общественици се обединиха и взеха решение за ново читалище в крайдунавското село, което да е алтернатива на старото. Ще се помещава в сградата на читалището, която позволява това, тъй като има самостоятелен вход и необходимите помещения. За председател е избрана Николета Деведжиева, която е директор на ЗД "Мусала" клон Русе. В област Силистра повече от едно читалища има в областния град - 3, а по 2 - в Дулово, Айдемир, Ситово и Българка.

Снимката има илюстративен характер и картина от Радослав Георгиев, попинец по род.

10.11.2021