РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Пореден празник "Песни и танци от Добруджа" в община Ситово
Общински фолклорен събор "Песни и танци от Добруджа" в община Ситово. Празникът бе открит от кмета Сезгин Алиибрям, а на сцената в местното читалище своето изкуство показаха 35 самодейни певчески и танцови състави, както и индивидуални изпълнители. Освен самодейци от читалищата от населени места в община Ситово, във фолклорния празник участваха и гости от Силистра, Тервел, Средище, Главан и Калипетрово. На всички участници община Ситово - организатор на празника, бе осигурила Грамота и парична награда.

Текст и снимка Фейсбук профил на Калина Грънчарова

13.06.2022