РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Тутракан и Старо село канят на поредна фолклорна проява
Цели на проявата:
• Да съхрани и популяризира уникалността на българския фолклор и традиции;
• Да стимулира интереса на поколенията към българското народно творчество;
• Да подтиква към съхраняване и популяризиране на обичаи и ритуали;
• Да се утвърди като значимо събитие в културния календар на Община Тутракан;
• Да развива Община Тутракан като туристическа дестинация.
Фестивалът няма конкурсен характер. Няма такса за участие. Всеки участник (група) получава грамота, медал или плакет.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА „МАГИЯТА ФОЛКЛОР“, СЕ ВРЪЧВА ОТ КМЕТА НА ГРАД ТУТРАКАН НА СЪСТАВ ИЛИ СОЛИСТ ЗА НАЙ-ЯРКО, АТРАКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ!

ПЪРВИ РАЗДЕЛ:
„Автентичен фолклор“ – певчески и танцов
I-ва възр. група – до 18 год.
II-равъзр. група – над 18 год.
Общо времетраене на всеки състав – до 6.00 мин.
ВТОРИ РАЗДЕЛ:
„Обработен фолклор“
1.Танцови състави – до 10 мин.
I-ва възр. група – от 7 до 12 год.
II-равъзр. група – от 13 до 18 год.
III-та възр. група – над 18 год.
2.Камерни танци– до 6 мин.
I-ва възр. група – до 18 год.
II-равъзр. група – над 18 год.
3.Певчески състави – до 6.00 мин.
I-ва възр. група – до 18 год.
II-равъзр. група – над 18 год.
4.Инструментални състави и индивидуални изпълнители – до6.00 мин.
I-ва възр. група – до 18 год.
II-равъзр. група – над 18 год.

Всеки състав (изпълнител), желаещ да участва във фестивала, трябва да подаде заявка по образец до 10.07.2022г. 12:30 ч.
на e-mai: !
Към заявката ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се прилага списък с точен брой участници и един ръководител.
ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОСИГУРЯВАТ ПАКЕТ ОБЯД НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНЦЕРТНАТА ПРОГРАМА!
„Магията фолклор“, ще представи тази година за вас:
 Гозбите на Добруджа
 Занаяти, характерни за добруджанската област
 Концерт и ревю на „Българската носия“

ПРОГРАМА:
Фестивалът ще се проведе в с. Старо село, Община Тутракан
- щандове с български занаяти и ръкоделия пресъздадени по традиционен начин
- щандове за гозби, традиционни български ястия от областта

- автентични рецепти и етно визия;
- за любителите на традиционните български хора –
„ Първи стъпки научи и на хорото се хвани“
- ревю на „Българската носия“
- концерт, танцьори, певци
* За повече информация и въпроси:
0893370952 – Директор Общински център за извънучилищни дейности Тутракан – Доротея Бальовска
0877449397 – Секретар читалище „Възраждане 1940“, с. Старо село – Светла Коева
0876122722 – Главен специалист ОЦИД – Даринка Димитрова
0896577569 – Главен специалист ОЦИД – Велислава Ангелова

23.06.2022