РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

В Руйно очакват представители на различни общности за участие в 3-ия Национален фестивал на турския фолклор
На 23.07.2022г. (събота) от 9 часа в м. Аязмо край село Руйно с помощта община Дулово организира и провежда 3-ия Национален фестивал на турсикя фолклор, обикновено подкрепян и от Министерство на културата, като част от Годишен културен календар за област Силистра за съответната година. В него участват представители - самодейци на реципрочни етносреди от различни краища на страната. Първото издание .на проявата е през 1994 година и се провежда в продължение на години като Преглед на турската художествена самодейност, прераствайки в Регионален фестивал, а на 26-ото си издание през 2018 г. фестивалът е обявен за Национален. Всяка година около 50 състава се включват във фестивала, като в него участват и представители на други етнографски групи и културни тежнения, каквито и този път са желани да станат част от празника. Той е провеждан на свято място край Сухоречието, почитано от векове от различни религиозни, етнически и друг тип общности.

18.07.2022