РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Състави от 5 силистренски читалища в летния празник за слънчева Добруджа в Силистра
Читалища от Силистра - "Дръстъэр" и "Доростол, както и техни побратими от Айдемир, Сребърна и Бабук са сред участниците в летния празник "Слънчева Добрпуджа", който община Силистар заедно с други партньори провежда на 25 юли в крайдунавския град. Празникът е в два панела: ателие - работилница от самодейци и т.нар. артистични инсталации (18-19 ч.) и общ концерт от 19 ч. с участието на фолклорни и други формации. Събитието е на площад "Свобода" и в двете му части. Към него освен читалища са съпричастни и други фирми и общности.

20.07.2022