РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Дуловско читалище спечели проект за обучение на екологични теми на възрастни хора от деца и младежи
НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1895“ – гр. Дулово е одобрено с проекта „ECOномията на баба“ (1 850лв.) за възрастни хора, които са отдалечени от децата и внуците си. По него те ще общуват с млади хора, като основната задача на проекта е чрез редица творчески работилници и дейности хора от т.нар. Трета възраст да покажат как съвсем интуитивно следват определена житейска философия и поведение, опазвайки чрез това околната среда. За целта деца и младежи ще ги запознаят с платформи, софтуер и приложения, които ползват. Освен това ще изготвят и наръчник „ЕСОномията на баба“ с наученото.

Проектът е сред общо седем малки проекта, насочени към подобряване на здравето и качеството на живот на възрастните хора в различни населени места в България. Средствата са набрани през 2021 г. от корпоративни и индивидуални дарители, за които осмислянето на старините на възрастните хора, особено в малките населени места, и възможността те да живеят достоен, пълноценен и изпълнен с позитивни емоции живот е лична кауза.
Конкурсът традиционно подкрепя малки проекти, които се осъществяват през летния сезон от граждански организации, които работят с хора от третата възраст за доставянето на хуманитарна помощ и помощ в домакинството, осигуряване на медицински прегледи; социализация и разнообразие на ежедневието. Общо над 650 души ще имат възможността да станат част от интересните и иновативни проекти, предложени от участниците в конкурса.

Фондация BCause, която е дарител на проекта, е експертна организация, признат лидер с повече от 20 години опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). От София, Бургас, Варна, Плевен, Хасково и Разград са организациите, спечелили проекти по същата конкурсна сесия.


21.07.2022