РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Успешни изяви на състави от Силистренско на фестивал в Борово, Русенско
За пореден път великолепно представяне на състави от област Силистра - този път във фестивала „ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ , проведен в Борово, Русенско. В раздел СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ НА ФЕСТИВАЛА „КУПАТA НА КМЕТА”: второ място - купа, грамота и парична премия от 300 лв. за ФГ "Добруджа" с р-л Пламен Калчев при НЧ ”Доростол-1870” гр.Силистра.

В конкурса за танцови състави – младежи до 30 г.: златен медал за Танцова група при НЧ „Никола Вапцаров-1940”, с. Попина, общ. Ситово, и за Младежки танцов състав „Караджовци” НЧ „Просвета-1940”, с. Стефан Караджа, общ. Главиница.

При танцови състави за възрастни: второ място за танцов състав от НЧ "Просвета" - Проф. Иширково, община Силистра, трето място за ПК „Деленки”№ 2, с. Айдемир, общ. Силистра. Същият клуб има втори места и в други две категории - едната е за вокални състави, както и в раздел "Индивидуалн изпълнители": за Димитричка Неделчева от същия клуб, подобно на Живка Георгиева от НЧ „Доростол-1870”, гр. Силистра; като солист Руси Стефанов от същото читалище е на трето място.

При инструменталистите: златен медал за Дуо „Доброджанец” - Стефко Лучиянов и Тодор Скорчелиев - НЧ „Никола Вапцаров-1940”, с. Попина, общ. Ситово; второ място за Ненчо Панев - ПК „Деленки”№ 2, с. Айдемир, общ. Силистра
При представяне на народни носии и тъкани: сребърен медал за НЧ „Доростол-1870”, гр. Силистра, бронзов - НЧ „Никола Вапцаров-1940”, с. Попина, общ. Ситово.

07.09.2022