РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Празник на хляба, песента и танца в Силистра
На 13 септември /вторник/ 2022 г. от 18.00 часа на площад „Свобода”, Община Силистра, ви канят на Празник на хляба, песента и танца с изложение на хляб и хлебни изделия от народните читалища в община Силистра:
1. Народно читалище „Доростол-1870”, град Силистра;
2. Народно читалище ”Дочо Михайлов-1906”, село Бабук;
3. Народно читалище „Иван Вазов-1941”, село Срацимир;
4. Народно читалище „Пробуда-1940”, село Калипетрово;
5. Народно читалище „Светлина-1906”, село Смилец;
6. Народно читалище ”Паисий Хилендарски-2006”, село Айдемир;
7. Народно читалище „Христо Ботев 1941-Българка”, село Българка;
8. Народно читалище „Васил Левски - 1941 ”, село Българка;
9. Народно читалище ”Светлина-1942”, село Главан;
10. Фамилия Симови от село Сребърна.

Празникът е сред няколко в област Силистра, които са на тематика, свързана с храната на добруджанеца и с традиците в това отношение. Други два предстоят на 8 октомври: Фестивал на мамалигата в село Нова Черна и "Гозбите на Добруджа" в Сребърна. В края на м. август бе проявата Празник на динения маджун в Смилец, а през есента обикновено се провежда "Добруджанска трапеза" в Полк. Ламбриново. Село Бабук също е домакин на празник с подобно съдържание, наречен "Земята и плодородието".

13.09.2022