РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Читалището в Нова Черна обяви конкурс за сурвакници
Конкурс „Сурвакницата – традициите са живи“ – 2022г.
СТАТУТ на Конкурс „Сурвакницата – традициите са живи“ – 2022 г.

Общи положения:

Конкурсът „Сурвакницата – традициите са живи“ се провежда за втори път и е част от културната програма за развитие на НЧ „Васил Йорданов-1942 г.“ през 2022 г. Конкурсът е разчетен за провеждане в периода 15.11. – 18.12.2022 г.
Цел на конкурса: Да съхранява и популяризира изработването на автентични сурвакници; Да съхранява и популяризира обичая „сурвакане“; Да събира и съхранява обредните наричания при сурвакането; Да осъществи приемственост между поколенията;
Да стимулира издирването, съхраняването на изработването на автентични сурвакници и обредни наричания характерни за населените места от различните фолклорни области; Да се утвърди като значимо събитие в културния календар на община Тутракан, страната и извън пределите на България; Конкурсът цели да стимулира контактите между поколенията.

Условие за участие: В конкурса могат да вземат участие индивидуални и колективни участници от читалища, училища и детски градини и всеки, който има желание да участва. Няма възрастови ограничения за участие.

Регламент за участие: 1. Изработване на автентична сурвакница характерна за вашето населено място. 2. Да се опише символиката в украсата на вашата сурвакница. 3. Напишете и обредното наричане, който изпълняват сурвакарите характерен за вашето населено място.

След като всичко това е готово опаковайте сурвакницата заедно с описанията и заявката за участие и изпратете на адрес:
П.К.7645
НЧ "Васил Йорданов - 1942г."
с. Нова Черна
община Тутракан
ул. "Черно море" № 26

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ в Конкурса „Сурвакницата – традициите са живи“ С. Нова Черна ,ОБЩИНА ТУТРАКАН ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Изработил сурвакницата:……………………………………………
/име,презиме,фамилия или името на колектива/
При:……………………………………………………………
/читалище, училище,детска градина или др./
Град/село…………………............
Община:……………………………
Област:………………………………………………
Телефон за връзка:…………………………………………….
e-mail:…...
Лице за контакт:……………………
Материалите се приемат до 18.12.2022г. включително/ важи клеймото на пощенската пратка/.
Телефон за връзка:
0895020195 - Валентина Георгиева - секретар
0885204571 - Тодорка Владимирова - председател
еmail :chitalishte_nova_cherna@abv.bg
Критерии за оценка:
1.Изработка и украса на сурвакницата:
- от естествени материали, характерни за вашето населено място.
- автентичност на изработката.
- оригиналност при изпълнението.
2.Описание на символиката на украсата:
- изчерпателно описание на символиката на използваните материали за украса, характерно за вашето населено място.
3.Обредно наричане:
- автентично, характерно за вашето населено място.
Спазването на всички тези критерии и условия за участие в конкурса ще бъдат оценявани от компетентно жури. То ще определи разпределението на наградите за
I, II и III място, а всички останали получават грамота за участие.
Наградите и грамотите на участниците ще бъдат разпратени след 05.01.2023г.
Организация:
Организатор на конкурса е НЧ „Васил Йорданов-1942г.” с. Нова Черна, с подкрепата на Кметство Нова Черна.
Заявки за участие се приемат до 18.12.2022г. включително.
Забележка: Организаторите си запазват правото да видео филмират и фото заснемат получените материали за конкурса, като същите няма да бъдат използвани за накърняване по какъвто и да е било начин на участниците.

24.11.2022