РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Кукерски групи от 5 административни области на кукерския фестивал в Калипетрово навръх Благовещение
Кукерски групи от 5 административни области ще участват в кукерския фестивал в Калипетрово навръх Благовещение, когато е XVI-ото издание на Национален Кукерски фестивал, провеждан по инициатива на НЧ "Пробуда-1940", с. Калипетрово, със съдействието на община Силистра и на кметство село Калипетрово.

От Силистренско участват: Калипетрово, Айдемир, Проф. Иширково, Кайнарджа и Ситово. От Сливенско: Глушник, Драгоданово, Пъдарево. От Ямболско: Дражево, Победа, Лозенец и Стралджа. От Варненско: Бозвелийско и Добрина. От Пловдивско: Климент. От чужбина: Брънещи, Румъния. Както и един индивидуален участник с. Айдемир, общ. Силистра

Участниците ще бъдат оценявани от тричленно жури в състав:
д-р Йордан Касабов - етнолог, Велико Димитров и Симеон Симеонов - хореографи. Кукерският фестивал в Калипетрово е една от трите по рода си прояви в област Силистра: другите две тази година преминаха на Сирни Заговезни - в Айдемир, Силистренска община - Празник на кукерите и маските (47-мо издание) и на 4 март - на Тодоровден в село Варненци, Тутраканска община - "Добруджански кукери" (6-о издание).

15.03.2023