РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Силистренка дари църквата, читалището и джамията в родното си село Черногор
В днешно време дарението може да има различна форма, адресат и цел. В главинишкото село Черногор Радка Енчева (на снимката с Марияна Нацова - библиотекар в читалището) предаде от името на Красимира Дякова от гр. Силистра дарение на НЧ „Янко Забунов – 1957“, с. Черногор. Става дума за красив гоблен с традиционни български мотиви, който ще се впише в уюта на културния център. Подобно е дарението и за местната джамия, с което добруджанката за пореден път доказа духа на междуетническо единство в селото. Дарителката е родена в Черногор и има специално отношение към селото. Преди време тя дари икона и на църковен храм „Св. Николай Софийски“.

05.02.2024