РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Новогодишно тържество в Черногор

Преглед ⇒ | 13.12.2017

Второкласниците от ОУ "Ст. Караджа", с. Искра посетиха библиотеката в НЧ "Бачо Киро-1943г." във връзка с националната седмица на четенето.

Преглед ⇒ | 13.12.2017

Iлужителите от Кметство с. Зафирово, НЧ "Христо Ботев - 1901 год." с. Зафирово, родители и гости от ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Главиница присъстваха на тържество по случай "Изпращане на есента". Децата от изнесени групи "Слънчице" с ръководител г-жа Елена Аврамова и "Васил Левски" с ръководител г-жа Дон...

Преглед ⇒ | 13.12.2017

Коледарски празник в Кайнарджа

Преглед ⇒ | 13.12.2017

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НЧ „ДРЪСТЪР-2012“ ГР. СИЛИСТРА К А Н И НА ПРАЗНИЧЕН ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЙ 5 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО Час: 18.00 часа Дата: 14.12.2017 г. /четвъртък/ Място: салон на НЧ „Дръстър - 2012” /концертната зала на бившиите Профсъюзи до Младежки дом/ С участието на: 1. Балет „Б – 2“ с р-л Боряна Кьосева 2. Център за м...

Преглед ⇒ | 09.12.2017

В Деня на будителите стартира първото от седемте събития, организирани от Областна администрация Силистра по повод предстоящото българско председателство на Съвета на Европа. Домакин на представянето бе Народно читалище „Христо Ботев“ град Главиница и в него участваха Стоян Бонев – заместник-областен управител, който откри проявата, Елена Томова – главен сек...

Преглед ⇒ | 28.11.2017

Ученици от групата за извънкласна дейност по интереси „Пътешествие в света на науката“ финансирана от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ при ОУ „Иван Вазов” с. Зафирово, с ръководит...

Преглед ⇒ | 23.11.2017

ЗА ХІІ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД на ХУДОЖЕСТВЕНАТА СЪМОДЕЙНОСТ на ПЕНСИОНЕРСКИТЕ и ЧИТАЛИЩНИ КОЛЕКТИВИ мото: „ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР С ПЕСНИ И ТАНЦИ” м. НОЕМВРИ 25 и 26 2017год. І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Националния преглед на художествената самодейност на пенсионерските и читалищни колективи е основан през 2004год. по решение на ЦС на Съюз на...

Преглед ⇒ | 14.11.2017

В Областна администрация Силистра е съставен график за провеждане на всички събития, подчинени на идеята за представяне на БГ-председателството на Съвета на ЕС във връзка с изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България. Първото от тя, което е едно от четирите в областта, предвидени в народни читалища, вече бе проведено на 1 ноември в НЧ „...

Преглед ⇒ | 14.11.2017

В София Регионална библиотека „Партений Павлович” е поканена да представи иновативната библиотечна услуга „Е-портал за достъп до здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан” пред Национален форум „Библиотеките днес” 2017. Той е посветен на ролята на обществената библиотека за устойчиво развитие на местните общности и подобряване качеството ...

Преглед ⇒ | 09.11.2017